Kontrbigi

Aby rozmawiać o roli bigi i kontrbigi, należy najpierw przeanalizować cały proces introligatorski zwany bigowaniem. Zacznijmy więc od tego, że bigowanie jest czynnością pozwalającą na zniekształcenie określonego materiału w wyznaczonym miejscu – jego wygięcie, przedziurawienie, wykonanie perforacji, wypchnięcie itd. Cel tej czynności najprościej będzie przedstawić na kilku przykładach.

  • W przypadku kartonów celem bigowania będzie takie zgięcie materiału, by wyraźnie zaznaczyć, w którym miejscu jego wygięcie umożliwi stworzenie przestrzennej figury pudła.
  • W przypadku różnego rodzaju produktów papierniczych, np. notesów, bigowanie można wykorzystać w celu wykonania perforacji przy krawędzi pojedynczego arkusza papieru. Dzięki niej użytkownik może później bez problemu oderwać kartkę papieru od bloczku.
  • Bigowanie stosuje się także przy produkcji różnego rodzaju wypychanek – wydawnictw kierowanych np. do dzieci, które umożliwiają samodzielne wydobywanie obrazków, naklejek, kartoników.

Tak naprawdę każdy użytkownik produktów papierniczych i tekturowych z pewnością wielokrotnie miał w swoim życiu do czynienia z wyrobami, które przeszły przez proces bigowania. Proces ten nie jest jednak łatwy, jeśli ma być wykonywany na skalę masową. Istotne jest tutaj takie dobranie parametrów tej czynności, aby efekt rzeczywiście był taki, jakiego oczekujemy. Jeśli bowiem parametry zostaną dobrane niewłaściwie, może się to skończyć na kilka sposobów: perforacja czy też wgniecenie nie będzie wystarczająco mocne, aby spełniało swoją rolę, będzie wykonane zbyt głęboko, w wyniku czego produkt ulegnie zniszczeniu lub też zostanie wykonane w nieodpowiednim miejscu (nieprecyzyjnie). I tutaj właśnie znaczenie ma dobór bigi i kontrbigi (antybigi), dzięki którym bigowany materiał poddany jest precyzyjnej obróbce, a efekt jest zgodny z zamierzeniem.

Kontrbigi i ich rola w procesie bigowania

Kontrbigi, jak wskazuje sama ich nazwa, są elementami stojącymi w opozycji do big. Bigi to elementy wykrojnika, które wytłaczają linię w określonym miejscu. Kontrbigi natomiast są swoistymi kanałami, do których biga wtłacza materiał bigowany. Szerokość oraz głębokość rowka kontrbigi dobierana jest w zależności od grubości bigowanego materiału (oraz kierunku, w jakim układają się jego włókna). Łatwo więc zrozumieć, że właściwe dobranie kontrbigi jest dla tego procesu introligatorskiego tak samo istotne, jak właściwe dobranie noży bigujących oraz samej metody bigowania (nadkrawania, perforowania, przegniatania, wybijania itd.).